Pediatrie NMNM - MUDr. Magdalena Blaháková Miková pro kolegy zubní lékaře

POHOTOVOST

TELEFON 5566616852Bladent NMNM

Postgraduální vzdělávání lékařů v naší ordinaci

Naše ordinace je akreditovaná k

provádění vzdělávání v základním kmeni PEDIATRICKÉM

oprávnění vést vlastní specializovaný výcvik pro specializační obor P E D I A T R I E

  • konkrétně určeného vzdělávacího programu uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, částka 3, Březen 2019

Pedaitrie NMNM s.r.o., Zahradní 1405, 592 31 Nové Město na Moravě
© Všechna práva vyhrazena