Pediatrie NMNM - MUDr. Magdalena Blaháková Miková pro kolegy zubní lékaře

POHOTOVOST

TELEFON 5566616852Bladent NMNM

Posudková činnost

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

vzhledem k tomu, že vystavení posudku o zdravotní způsobilosti je vždy provázeno několika administrativními úkony a vyšetřením dítěte, velmi rodiče prosím, aby se k těmto vyšetřením objednávali.

Nelze vystavovat posudky na počkání např. když přijdete na kontrolu s dítětem po nemoci. Prodlužujete tak čekací dobu objednaným pacientům.

Mnohokrát děkuji za pochopení

 • pokud je dítě v péči nějaké odborné ambulance (alergologie, kardiologie, neurologie….), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly – pokud toto není splněno, posudek nelze vystavit!

 • vystavování posudků o zdravotní způsobilosti je pouze a jedině v kompetenci registrujícího lékaře – nežádejte prosím posudky po zastupujícím lékaři v době naší dovolenéBrigáda, práce

 • Podle Vyhlášky č.79/2013 Sb. může posuzovat zdravotní způsobilost ve vztahu k práci nebo službě pouze poskytovatel pracovnělékařských služeb nebo poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství.
 • Vzhledem k výše uvedené zákonné normě není v kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost vydávat posudky o zdravotní způsobilosti k práci.
 • Chystá-li se Vaše dítě na brigádu či odbornou praxi v rámci školy, připravíme výpis ze zdravotní dokumentace. Posudek o zdravotní způsobilosti pak vydává smluvní lékař zaměstnavatele/školy.
 • Upozorňuji, že výpis ze zdravotní dokumentace NELZE vydávat na počkání či do dalšího dne !!!!
 • Dle zákona má lékař na vystavení výpisu z dokumentace až 30 dní. (ve většině případů je výpis do týdne nachystán)

 • Vystavení výpisu z dokumentace ve vlastním zájmu pacienta: 200 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

 • V kompetenci praktického lékaře pro děti a dorost je vydávat posudky o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově, organizovanému, neorganizovanému a výkonnostnímu sportu (vše je definováno ve Vyhlášce o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č.391/2013 Sb.)
 • Pokud Vaše dítě dělá sport vrcholově či studuje/chystá se na přijímací zkoušky na sportovní školu, pak posudek o zdravotní způsobilosti musí být vydán tělovýchovným lékařem.
 • Co s sebou přinést do ordinace k vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu:
  • vyplněnou žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu (ke stažení zde) Pokud si nejste jistí kategorií sportu, či typem prohlídky, požádejte prosím trenéry o vyplnění.
  • vyplněný dotazník sportovce ke zjištění potenciálně zjistitelných nemoci srdce s vysoký rizikem náhlé srdeční smrti (ke stažení zde)
  • u výkonnostního sportovce je nutné přinést výsledek klidového echokardiografického vyšetření
  • pokud Vaše dítě dělá tzv. zdravotně náročnou disciplínu (podrobně viz. níže) – je vyžadováno zátěžové vyšetření včetně monitorace elektrokardiografické křivky a tlaku krve
  • vystavení posudku je spojeno s prohlídkou (základní antropometrie, klinické vyšetření, kontrola moči, dále ev. dle stavu)
  • K provedení EKG se pacienti na kardiologii objednávají sami bez doporučení praktického lékaře – v případě vydávání posudků o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu se nejedná o služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění !!!
  • K provedení kardiologického vyšetření je možné se objednat např. zde:
   • Dětská kardiologická ambulance, Nemocnice Nové Město na Moravě – tel. 566 801 345 (záznam EKG křivky + popis: 125 Kč)
   • MUDr.Pavel Vacovský, dětský kardiolog, poliklinika Žďár nad Sázavou – tel. 566 624 881


  • Cena prohlídky za účelem vystavení posudku o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu: 150 Kč.
  • Některé zdravotní pojišťovny v rámci bonusových programů proplácí sportovní prohlídky.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 391/2013 Sb. - Zdravotně náročné sportovní disciplíny

  Zdravotně náročné sportovní disciplíny bez ohledu na úroveň soutěže jsou
  1. sportovní disciplíny s vysokým rizikem poškození zdraví sportovce nebo jeho okolí úrazem, například ragby, box, kickbox, zápas, judo, karate, další bojové a úpolové sporty s plným kontaktem nebo motorismus
  2. sportovní disciplíny s vysokým rizikem selhání základních životních funkcí v důsledku přetížení pohybového, termoregulačního, metabolického, oběhového, dechového, endokrinního, nervového nebo jiného systému organismu, například sportovní akce v otužileckém plavání nebo soutěže s vytrvalostními výkony trvajícími déle než 2 hodiny, kterými jsou zejména běžecké, lyžařské nebo cyklistické maratóny a ultramaratóny, dálkové plavání, triatlony, další víceboje vytrvalostního charakteru a turistické pochody v délce nejméně 50 km
  3. sportovní disciplíny se ztíženou dostupností pomoci, například potápění, paragliding, horolezecké expedice nad 4000 m.n.m. a distanční soutěže v námořním jachtingu
  4. sportovní aktivity prováděné v extrémních podmínkách zevního prostředí, kterými jsou například extrémně nízká nebo vysoká teplota, hyper a hypobarie a vysoké přetížení
  5. letectví a parašutismus, například let v kluzácích, závěsných kluzácích a balónech
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

 • posudek se vydává na základě lékařské prohlídky
 • pokud posuzovaná osoba nosí brýle/kontaktní čočky, prosím o přinesení zprávy od očního lékaře s vyjádřením, zdali jsou splněny podmínky pro řízení s nutností korekce zrakové vady
 • cena 250 Kč
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti – účast na táborech, školní zotavovací akce (škola v přírodě, lyžařský kurz, zahraničních školních akce, plavání,…)

 • pokud je dítě v péči nějaké odborné ambulance (alergologie, kardiologie, neurologie….), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly – pokud toto není splněno, posudek nelze vystavit!
 • lékař není povinen posudek vystavit ihned na počkání, dle zákona má být vystaven do 10 dnů od požádání, v komplikovaných případech se lhůta prodlužuje až na 30 dní
 • vystavování posudků o zdravotní způsobilosti je pouze a jedině v kompetenci registrujícího lékaře – nežádejte prosím posudky po zastupujícím lékaři v době naší dovolené
 • pokud má Vaše dítě splněnou preventivní prohlídku v řádném termínu a dokumentaci jsou založeny poslední zprávy z odborných ambulancí, je možno využít telefonické domluvy – posudek připravíme na univerzálním formuláři a Vy si jej pak již bez čekání vyzvednete
 • cena 100 Kč
 • některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na letní tábory či plavecké kurzy – více informací najdete v sekci ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY
posuzování zdravotní způsobilosti ke studiu na střední škole

 • student přichází s vyplněnou přihláškou ke studiu na střední škole – je nezbytné mít v přihlášce uvedené kódy studijních oborů
 • pokud je dítě v péči nějaké odborné ambulance (alergologie, kardiologie, neurologie….), je nutné vždy doložit zprávu z poslední kontroly – pokud toto není splněno, posudek nelze vystavit!
 • na základě kódu studijního oboru se kontrolují zdravotní omezení pro vybraný studijní obor (dáno Nařízením vlády 211/2010 ve znění nařízení vlády 367/2012), pokud by byl nalezen rozpor, může být požadováno vyjádření odborného lékaře a posudek o zdravotní způsobilosti je vystaven až na základě rozhodnutí specialisty
 • posudek se vydává na základě klinického vyšetření posuzované osoby – cena: 150 Kč
  pokud byla provedena preventivní prohlídka v předchozích 3 měsících před vystavením posudku, není nutní již klinické vyšetření opakovat – cena: 100 Kč

Pedaitrie NMNM s.r.o., Zahradní 1405, 592 31 Nové Město na Moravě
© Všechna práva vyhrazena