Pediatrie NMNM - MUDr. Magdalena Blaháková Miková Cenik

POHOTOVOST

TELEFON 5566616852Bladent NMNM

Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

posudek o zdravotní způsobilosti 150,- Kč
(tábory, školy v přírodě, plavání, ......)
vyšetření pro řidičský průkaz 350,- Kč
posudek o zdravotní způsobilosti na sportovní akce 300,- Kč
posudek o zdravotním stavu ke studiu (SŠ, VOŠ, VŠ) 300,- Kč
posudek o zdravotním stavu ke studiu - 200,- Kč
(preventivní prohlídka v předchozích 3 měsících)
potvrzení pro práci s dětmi - instruktoři na táborech 150,- Kč
potvrzení před nástupem do MŠ 50,- Kč
potravinářský průkaz 200,- Kč
výpis z dokumentace v osobním zájmu pacienta 300,- Kč
výpis z dokumentace do následujícího pracovního dne 500,- Kč
vyšetření dítěte před kalmetizací (před TBC) 250,- Kč
lékařská prohlídka + posudek o zdrav. způsobilosti k práci 400,- Kč
lékařská prohlídka v osobním zájmu pacienta 300,- Kč
vyplnění pojistky/hodnocení bolestného 300,- Kč
vyšetření pro potřeby policie/soudů 300,- Kč
vyšetření nutné pro studium/pobyt v zahraničí 300 - 500,- Kč
zbrojní průkaz 300,- Kč
vystavení duplikátu očkovacího průkazu 200,- Kč
lázně na vlastní žádost - Mořský koník 300,- Kč
aplikace nepovinného očkování 220,- Kč
Streptest - neregistrovaní pacienti (rychlé vyšetření na streptokoka) 250,- Kč
CRP - neregistrovaní pacienti 250,- Kč
EMLA - aplikace topického anestetika před odběry, očkováním 100,- Kč
nastřelení náušnic (aplikace, pár náušnic) - cena dle typu náušnice-
kamínek500,- Kč
sedmikráska550,- Kč
titan 600,- Kč
pozlacený titan 700,- Kč
pořízení kopie z dokumentace, kopie lékařské zprávy 2,- Kč/str.
zapůjčení kojenecké váhy (kauce 500Kč,-) - cena za každý započatý týden 150,- Kč
zapůjčení inhalátoru (kauce 500Kč,-) - cena za každý započatý týden 200,- Kč

Pedaitrie NMNM s.r.o., Zahradní 1405, 592 31 Nové Město na Moravě
© Všechna práva vyhrazena